Se prisestimater på lading av din bil med Elton

Priseksempelet i appen er basert på et regnestykke for en gitt hurtiglading for å kunne sammenligne priser hos operatørene, og vise prisforskjeller. Priseksemplene i Elton er derfor kun et eksempel.

Vi tar utgangspunkt i bilens maksimale ladefart (kW), batteriets kapasitet (kWt), og at batteriet skal lades med 50 prosent strøm, for eksempel fra 25 til 75 prosent. Antall kWt som skal fylles finner vi ved å gange batteriets bruttokapasitet med 0,5. Summen av dette deles så på hurtigladerens effekt, begrenset oppad til maksimal ladeefekt for den enkelte modell og ganges med 60 for å finne tiden lading tar.

Ser vi på dette som en formel vil den se slik ut: * Prisestimat = ((batteriets bruttokapasitet x 0,5) / laveste verdi av enten hurtigladers effekt eller bilens maksimale ladehastighet)) x 60 Lader du lengre eller kortere tid/og eller fyller mer eller mindre energi vil prisen for lading selvsagt endre seg. Prismodellen for hurtilading varierer mellom de ulike leverandørene. Hos enkelte betaler du kun for strøm, mens andre også tar betalt for tiden du lader.

Hurtiglading avhenger av en rekke individuelle faktorer som kan påvirke prisen for den enkelte ladingen. De viktigste kan du se nedenfor. * Beregningen er utført av teamet i Elton.

Last ned Elton her

Download from Apple App StoreDownload from Google Play