Personvern­erklæring

Elton er en tjeneste som skal være med å bidra til at det er enklere å være elbileier i Norge og i Europa ved å finne og anbefale ladere som passer for din bil og din planlagte reiserute. Dersom du befinner deg på et spennende sted, vil vi også kunne gi deg tips om hva du kan finne på mens bilen din lader. Nedenfor vil du kunne lese sammendrag av behandlingen av personopplysninger som vi behandler når du bruker Elton, herunder hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem, de rettslige grunnlagene behandlingsformålene baserer seg på, hvem opplysningene kan bli delt med, vårt behandlingsgrunnlag, våre oppbevaringsperioder for opplysniger og hvordan du kan utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger.

Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-adresse og din brukeratferd kan også være personopplysninger dersom disse behandles på en måte som er egnet til å identifisere deg.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Det er altså mye som kan være personopplysninger, og i konteksten vi behandler personopplysninger kan opplysninger om ditt kjøretøy, posisjonsdata for ladestasjoner som benyttes, informasjon om kjøreruter og foretrukne ladere, kan også regnes som personopplysninger.

Hva slags personopplysninger samles inn og behandles?

Elton er utviklet med sikte på å minimere personopplysninger som samles inn. Vi behandler derfor kun de personopplysninger som er nødvendig for å oppnå de behandlingsformålene som er nødvendig for at du kan benytte deg av våre tjenester. Disse kan du lese mer om nedenfor.

Noen personopplysninger er som nevnt nødvendig for oss å behandle. Først og fremt lagrer vi personopplysninger som du selv oppgir til oss når du registrerer deg som bruker i Elton. Eksempelvis trenger vi ditt telefonnummer for å registrere deg som bruker av tjenesten. Du kan også velge å registrere andre opplysninger om deg, slik som hva du heter og hvor du bor (fast startpunkt for kjøreturer).

Opplysninger om hvilket kjøretøy du har er viktig for oss å vite om, slik at våre tips om ladestasjoner- og reiserute blir mest mulig relevant og presist for deg.

Vi samler også inn opplysninger om hvordan du bruker Elton. Gjennom dette kan vi samle inn opplysninger om dine kjørevaner og preferanser det gjelder hvilke ladestasjoner du foretrukker å bruke. Dersom du lader og gjennomfører lading av kjøretøyet ditt i appen samler vi også inn informasjon om hvilke ladestasjon som ble benyttet, tidspunktet for handelen, ordrebeløp og vår egen referanse til handelen.

Sikkerhet er svært viktig for oss, og vi samler derfor inn logger som inneholder tekniske data, slik IP-adresser, informasjon om brukerenheter og nettlesere.

Hvorfor behandler vi personopplysninger

Elton behandler dine opplysninger når du registrerer deg som bruker og for å kunne levere tjenester og tilhørende funksjonalitet, slik vi avtaler med deg når du registrerer deg som bruker Elton. Etterhvert som du bruker Elton samler vi inn og  bruker atferdsdata til å forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, analysere og forstå trender innen mobilitet basert på blant annet våre brukere sitt bruksmønster.

For at du som bruker skal forstå hvorfor vi behandler personopplysninger, har vi valgt å kategorisere behandlingen etter formål. Vi behandler personopplysninger for en rekke formål, for eksempel følgende:

A. Vår kunderelasjon er basert på en avtale om å levere våre tjenester til deg, slik som å legge til rette for og gjennomføre ladesesjoner samt å foreslå reiseruter, og denne inngås når du registrerer deg som bruker

B. Vi tilbyr en super tjeneste og for kunne tilby Elton må vi ha kontakt med deg i saker som gjelder kundeservice, feks dersom du har spørsmål om hvordan tjenesten fungerer eller om du opplever problemer i forbindelse med en ladesesjon

C. Vi ønsker alltid å forbedre Elton ved å analysere trafikken på og til Elton for å vite hvem og hvordan tjenesten vår brukes,

D. Vi ønsker å ha kontakt med deg og derfor sender vi ut nyhetsbrev og lignende kommunikasjon til brukerne våre samt forslag til kjøreruter mv,

E. For å kunne tilpasse tjenestene våre til annonsering lager vi brukersegmenter og egendefinerte publikum for å forstå hvilke kommunikasjonskanaler som er best for vår virksomhet, samt for å treffe med vår markedsføring til de som vi tror at ønsker å komme i kontakt med oss eller våre samarbeidspartnere,

F. For å kunne feilsøke Tjenesten og etterforske eventuell misbruk, og

G. Offentlige myndigheter og lovgivningen stiller krav til vår virksomhet som vi må følge.

Vi baserer behandlingsaktivitetene våre på flere såkalte behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget for formål a) og b) er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle og administrere våre avtaleforpliktelser overfor deg og andre brukere av tjenesten vår. Behandlingsgrunnlaget formål c), d), e) og f) er vår berettigede interesse i optimalisere og forbedre Elton, gjøre deg oppmerksom på informasjon som vi tror at du har interesse for samt sørge for at tjenestens sikkerhet ivaretas. Formålet i punkt g) knytter seg til rettslige forpliktelser som stilles vår virksomhet, slik som feks lovpålagte lagringsperioder for bokføringsformål.

Vi kan også behandle personopplysninger til andre formål enn dette, dersom du har samtykket til behandlingen. I så fall vil informere om formålet med behandlingen før vi innhenter samtykket ditt. Dette gjelder eksempelvis dersom du samtykker til at vi kan bruke dine personopplysninger til å annonsere i Google- og Facebook sitt annonsenettverk, slik som beskrevet i behandlingsformål e).

Noen av behandlingsaktivitetene kan du motsette deg. Dette gjelder feks formålet beskrevet i d) og dersom du ikke ønsker å motta direkte markedsføring fra oss kan du kontakte oss ved å benytte kontaktopplysningene nevnt nedenfor. Du kan også foreta visse valg om vår behandling av dine personopplysninger direkte i Elton, slik som å slå av varslinger (push-meldinger), slette data vi har lagret om deg, skru av og på kart-telemetry og eventuelt slette brukerkontoen din.

Hvordan din personlige informasjon deles med andre

Tjenestene våres er i hovedsak bygget på Google Firebase, samt andre platformer som Mapbox og Chargetrip. I enkelte tilfeller deler vi personopplysninger med samarbeidspartnerne våre, dersom det er relevant for å oppnå behandlingsformålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette kan være selskaper som tilbyr hosting, e-posttjenester, markedsføring, analyse eller andre tjenester.

For å sikre at eventuelle tekniske problemer kan håndteres på stedet hvor du har valgt å gjennomføre en ladesesjon, vil vi kunne sette deg i kontakt med selskapet som drifter ladestasjonen for at de skal kunne gi deg tekniske assistanse. Dette kan være selskaper som ReCharge eller Hubject.

Så langt det er mulig krever vi at våre samarbeidspartnere behandler dine data innenfor EU/EØS. Når dette ikke er mulig sørger vi for at overføringen skjer i tråd med Datatilsynet sine anbefalinger, feks ved at overføringen reguleres av de såkalte standardavtalene for overføringer av personopplysninger utenfor EU/EØS, utarbeidet av EU Kommisjonen, eller i land som EU Kommisjonen mener er trygge.

Vi vil også kunne utlevere personopplysningene dersom dette er nødvendig for å overholde forpliktelser i medhold av lov eller forskrift, pålegg fra domstol eller annen offentlig myndighet, eller dersom utlevering er nødvendig for å avdekke eller oppklare mistanke om at tjenesten brukes til ulovlige formål.

Oppbevaring av data

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for, som beskrevet her i denne personvernerklæringen.

Dette innebærer at vi som hovedregel oppbevarer opplysningene inntil du sletter din brukerprofil eller på annen måte gir oss beskjed om at du ønsker at vi sletter dine personopplysninger. Personopplysninger som brukes for produktforbedring- og/eller markedsføringsformål lagres aldri lengre en 18 måneder. Noen kategorier personopplysning vil alltid ha vesentlig kortere lagringstid for slike formål, slik som lokasjonsdata, som aldri lagres lengre enn 30 dager.

Vi gjør oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål, kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta Elton  eller en tredjeparts berettigede interesser i forbindelse med eventuelle tvistesaker.

Vi kan også beholde data i lengre tid enn her spesifisert, men da vil vi sørge for at all personinformasjon er fjernet fra dataene. Slike data vil ikke kunne knyttes tilbake til deg, og brukes da bare for statistikk- og analyseformål.

Dine rettigheter som bruker og som den registrerte personen

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og i noen tilfeller rett til å kreve dataportabilitet. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt oss, personvernansvarlig eller sende klage til Datatilsynet

Vi tar personvernet til våre brukere på alvor. Hvis du har et spørsmål eller en klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på support@elton.app. Vi forplikter oss på å svare på henvendelser så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med våre personverntjenester eller med vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst henvende deg til relevante myndigheter, i de fleste tilfeller Datatilsynet i Norge eller, for behandling relatert til informasjonskapsler (cookies), til NKOM.