Brukervilkår for Elton

Elton er en tjeneste som tilbys og drives av Elton Mobilty AS (org.nr. 928 230 953) (heretter omtalt som “Elton”, “vi”, “oss” e.l.). Elton er en tjeneste for hybrid- og el-bileiere, og vi tilbyr flere funksjoner som vi håper at vil bidra til at din hverdag som bileier blir enklere. Gjennom Elton kan du på nærmere angitte vilkår få anbefalinger og informasjon om lokasjonen til den billigste og beste laderen for kjøretøyet du eier, lade kjøretøyet ved ladestasjonene som gjøres tilgjengelig  av våre samarbeidspartnere i appen (“Ladestasjonen” og “Ladeoperatører”)  og i tillegg få anbefalinger om kjøreruter og severdigheter langs ruten du velger (heretter “Elton” eller “Tjenesten”). Brukere av Elton vil i disse vilkårene omtales som “Bruker”, “deg”, “du” e.l. Din tilgang til og bruk av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene (“Vilkårene”), og alle brukere må akseptere disse Vilkårene for å få tilgang til tjenesten.

1. Tilgang til Tjenesten

1.1 Autoriserte Brukere

Brukere må være 18 år for å kunne bruke Tjenesten. Din tilgang til Tjenesten er personlig og dersom du gir tredjeparter tilgang til Tjenesten, er du fullt rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for at både bruken og at Vilkårene overholdes. Du har selv ansvar for å påse at de som på vegne av deg benytter seg Tjenestene, er kjent med Vilkårene.

Elton inngår avtaler med Ladeoperatører og gjennom disse avtalene gjøres Ladestasjonene til Ladeoperatørene tilgjengelig i Tjenesten. Autoriserte Brukere som har opprettet brukerkonto, se punkt 1.2 nedenfor, vil kunne benytte seg av de Ladestasjonene som fremgår i Tjenesten i henhold til Vilkårene.

1.2 Tilgang til og bruk av Tjenesten

For å få tilgang til Elton, må du først opprette en brukerkonto. Opprettelse av brukerkonto gjøres direkte i Tjenestens mobilapplikasjon som ligger tilgjengelig for nedlasting i Appstore, Huawei Store og Google Play som “Elton - Ladeappen for elbil” (“Appen”).

Opprettelsen av brukerkonto krever at du registrer visse opplysninger om deg. For å identifisere deg bruker vi ditt telefonnummer eller e-postadresse og deretter verifiseres brukerkontoen ved at vi sender deg en SMS eller e-post som inneholder en unik kode som gir tilgang. For å gjennomføre Ladesesjoner (definert nedenfor) må du betale via våre godkjente betalingsmetoder. Dette kan du enten gjøre ved å registrere et betalingskort (Visa eller Mastercard) i Appen eller så kan betale med VIPPS.

Når du har opprettet en brukerkonto og akseptert Vilkårene gjøres Tjenestene i Elton tilgjengelig. Dette inkluderer tilgang til Ladestasjoner fra Ladeoperatører hvor du kan lade ditt kjøretøy (“Ladesesjon”). Hvilke Ladestasjoner som er tilgjengelig samt hvilke andre eventuelle betingelser som vil gjelde for en Ladesesjon, vil til en til enhver tid være synlig i Appen. Annen funksjonalitet, som reiseruteplanleggeren, står du fritt til å bruke, slik du ønsker.

2. Vilkår for bruk av Elton

Elton er utviklet og gjort tilgjengelig for å gjøre hverdagen din enklere. Dette må gjelde begge veier. Alle Brukere av Elton forplikter seg derfor til å kun bruke Tjenesten i tråd med dens formål, tjenester og funksjoner, og skal til enhver tid unnlate å:

A. dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til programvarekomponenter i Appen;

B. bruke Appen til å sende noen form for uønskede meldinger;

C. ta ut, samle inn, samle eller innhente informasjon eller data om andre brukere uten deres samtykke;

D. overføre eller poste ulovlig, umoralsk, injurierende, krenkende, truende, vulgært eller uanstendig materiale;

E. overføre materiale som inneholder programvarevirus eller annen skadelig programvarekode, filer, skript  eller programmer;

F. forstyrre eller undergrave integriteten til Appen eller informasjon som ligger lagret det;

G. forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller enkelte deler av Appen;

H. forstyrre en annen Brukers bruk av Appen, eller

I. annen uregelmessig bruk eller for andre formål som strider mot lov eller disse Vilkårene

Elton forbeholder seg retten til å skifte tekniske leverandør samt foreta oppdateringer, oppgraderinger, forbedringer etc. som kan føre til endringer i grensesnittet og/eller funksjonaliteten til Appen, og/eller kreve at brukeren oppdaterer sitt eget system, inkludert ny enhet, operativsystemer (f.eks. iOS, Android eller Windows) eller nettlesere.

3. Betaling og priser for Ladesesjoner

3.1 Betalingsbetingelser

Betaling for Ladesesjoner skjer direkte i Appen ved umiddelbar belastning av eller reservasjon av betaling på Brukerens konto, etter endt Ladesesjon. Dersom det ikke er dekning på Brukerens konto ved endt Ladesesjon, eller det oppstår andre hindringer for å motta korrekt betaling, forbeholder Elton seg retten til å sende betalingsvarsel med betalingsfrist. Ved manglende betaling forbeholder Elton seg også retten til å sperre deler eller hele Tjenesten, uten nærmere forvarsel.

Dine Ladesesjoner, herunder ladehistorikk og hva du har betalt, vil være tilgjengelig i din brukerkonto i Appen.

3.2 Priser

Den aktuelle startprisen vil fremgå i Appen før du starter en Ladesesjon. Idet Elton gir tilgang til Ladestasjoner fra ulike Ladeoperatører er den aktuelle sluttprisen bl.a. avhengig av Ladeoperatørens priser samt Ladesesjonens lengde. Ved endt Ladesesjon vil sluttprisen bli kalkulert og gjort tilgjengelig i Appen. Mer informasjon om hvordan vi beregner priser kan du lese mer om på Eltons nettside.

4. Tilhørende tjenester

Både før, underveis i og etter en Ladesesjon kan brukere fritt benytte seg av de ulike tjenestene som tilbys i Appen, slik som ruteplanleggeren og våre anbefalinger om kjøreruter og severdigheter mv (“Tilhørende tjenester”). Tilhørende tjenester tilbys “som de er” uten noen garantier av noe slag, men vi vil alltid forsøke å tilby Tilhørende tjenester på en måte som gjør din kjøre- og reiseopplevelse best mulig.

5. Brukers ansvar

Bruker er ansvarlig for sin brukerkonto. Dette innebærer at du må holde opplysningene som ligger lagret i brukerkontoen oppdaterte og beskytte brukerkontoen din mot uvedkommende, særlig ved å holde passordet ditt trygt og utilgjengelig for tredjeparter. Vi forutsetter derfor at alle handlinger som gjennomføres i Appen er gjort av deg og at opplysningene som er lagret der er korrekte. Dersom du allikevel har vært uheldig, og opplever mistenkelig atferd på din konto, ber vi deg kontakte oss umiddelbart ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 8 Kommunikasjon nedenfor.

Brukere må sørge for at Ladesesjoner gjennomføres i henhold til instruksene i Appen eller på Ladestasjonen. I forbindelse med Ladesesjoner gjør vi særskilt oppmerksom på at Elton ikke har inngått avtaler med de som eier eiendommen til stedene Ladestasjonene er plassert og noen Ladestasjoner kan være plassert i områder hvor det gjelder særskilte parkeringsregler. Brukere er derfor alltid ansvarlig for undersøke og overholde de parkeringsreglene som gjelder ved den enkelte Ladestasjon.

6. Ansvarsbegrensning

Elton garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Tjenesten. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Elton stiller ingen garantier for funksjon og tilgjengelighet. Elton vil i den grad det er praktisk prøve å gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Elton kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan brukes som forutsatt.

Elton forutsetter at Brukeres kjøretøy, herunder ladeport- og plugg, batteri og andre komponenter ved kjøretøyet som har betydning for Ladesesjonen, og Ladeoperatørens Ladestasjon fungerer etter sin hensikt, og uten problemer i forbindelse med en Ladesesjon. Dette er forhold utenfor Eltons kontroll, og vi har derfor ikke ansvar for eventuelle skader på kjøretøyet som måtte oppstå i forbindelse med en Ladesesjon.

Elton erstatter kun direkte tap som har oppstått ved bruk av tjenestene og som er en direkte følge av grov uaktsomhet fra Elton sin side. Elton er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap.

7. Behandling av personopplysninger

For å kunne tilby tjenesten må Elton behandle personopplysninger om deg og andre brukere av tjenesten. I Elton sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger når du bruker Elton. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://elton.app/privacy

8. Kommunikasjon

Brukere kan alltid ta kontakt med oss direkte i Appen eller på hei@elton.app.

Dersom det oppstår tekniske problemer ved en Ladestasjon i forbindelse med en Ladesesjon, vil Brukeren bli satt i kontakt med den aktuelle Ladeoperatøren som vil bistå med avhjelpende tiltak for å løse problemene knyttet til Ladestasjonen.

9. Endringer av vilkårene

Fra tid til annen vil vi ha behov for å gjøre endringer i Vilkårene. Dette kan være av hensyn til den teknologiske utviklingen, ny funksjonalitet eller endringer i betalingsvilkår mv. Noen endringer kan vi gjennomføre uten at vi varsler deg. Endringer som har betydning for din bruk av Elton, vil vi imidlertid varsle om innen rimelig tid før endringen gjennomføres.

10. Angrerett

I henhold til lov om angrerett har du en rett til å angre på avtalen med oss. Hvis du vil benytte deg av angreretten har du en frist på 14 dager. Du kan i så fall benytte dette skjemaet. Det er likevel slik at du blant annet kan begynne å lade bilen din via vår App umiddelbart etter at vi inngår en avtale. Du samtykker til at du ikke kan angre på forbrukt strøm og eventuelle andre tjenester du allerede har benyttet på tidspunktet du ønsker å påberope angreretten. Hvis du har startet å bruke Appen og senere bruker angreretten din, tar vi også forbehold om at vi kan kreve at du dekker direkte kostnader som er påløpt i forbindelse med din bruk av Tjenesten og at eventuelle rabatter du har mottatt som følge av bruk av Tjenesten hensyntas i sluttoppgjøret.

11. Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Dersom det oppstår tvist mellom Bruker og Elton, skal saken først søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan du bringe tvisten inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Elton: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

Dersom dette ikke fører frem kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som første instans.